Yeni web sitemize hoş geldiniz!
Yeni web sitemize hoş geldiniz!

ACHIEVE ANYTHING TOGETHER

OECD için Örnek Yetkinlik Modeli İncelemesi

OECD için Örnek Yetkinlik Modeli İncelemesi

11/2023

OECD için Örnek Yetkinlik Modeli İncelemesi

Yetkinlik, yüksek performansa ve organizasyona sürdürülebilir rekabet avantajı sağlayan, bilgi, beceri, tutumlar ve davranışlar dahil olmak üzere takımlar, organizasyonlar ve süreçlerle ilgili çeşitli yetenekleri içeren gözlemlenebilir davranışların bir setidir.

Yetkinlikler, yüksek performanslı çalışanları elde tutma ile ilgili çeşitli organizasyonel süreçler arasında önemli bir odak noktasıdır. Bu yetkinliklerin belirlenmesi ve sonrasında değerlendirilmesi, organizasyonlara koçluk, eğitim programları ve teşvikler gibi kaynakları nasıl ve nerede kullanacaklarını gösterir. Organizasyon için gerekli olan yetkinlikler doğru bir şekilde tanımlandığında, nitelikli personelin seçimi ve yönetimi planlı ve hedefe yönelik bir şekilde gerçekleştirilir, böylece en yüksek verimliliği elde etmek için doğru insanların doğru pozisyonlara yerleştirilmesi sağlanır.

Başlangıçta, organizasyonun değerlerine ve yönetici yetkinliklerine dayalı temel yetkinlikler tanımlanır ve çalışanlara organizasyonun kültürü, çalışma tarzı, stratejisi, pazar beklentileri ve müşterileri hakkında güçlü bir mesaj iletilir. Daha sonra, çalışanların düzenli değerlendirmeleri aracılığıyla organizasyonun beklentileri ile gerçekler arasındaki farklar belirlenir ve iş performansını, çalışan katılımını ve organizasyon karlılığını artıracak en önemli alanlara odaklanılır.

Bu makalede, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı’nın (OECD) temel yetkinlik modelini inceleyeceğiz.

OECD, personelinden beklediği temel yetkinlikleri “Strateji Geliştirme”, “İlişkiler Kurma” ve “Sonuç Elde Etme” olarak adlandırdığı üç ana gruba bölmüştür.

Strateji Geliştirme

 • Talent Geliştirme
 • Organizasyonel Adaptasyon
 • Stratejik Bakış Açısı
 • Stratejik İlişki Yönetimi

İlişkiler Kurma

 • Müşteri Odaklılık
 • Etkileme ve İkna
 • Pazarlık
 • Empati
 • Organizasyonu Anlama

Sonuç Elde Etme

 • Analitik Düşünme
 • Sonuç Odaklılık
 • Esneklik
 • Yazma ve İletişim Becerileri
 • Etkin Kaynak Kullanımı
 • Takım Çalışması ve Liderlik

OECD, üç ana iş ailesi belirlemiştir ve bunları Üst Düzey Yöneticiler, Politika Araştırma/Analiz ve Kurumsal Yönetişim olarak adlandırmıştır. Örneğin, “Kurumsal Yönetişim” iş ailesi içinde, Pazarlama Yöneticileri, Finans Yöneticileri, İnsan Kaynakları, BT, Hukuk ve Lojistik ile ilgili pozisyonlar bulunmaktadır.

Organizasyonda tanımlanan her pozisyon, bu üç ana gruptan birine aittir. Aynı zamanda organizasyon içindeki pozisyonlar 5 seviyeye ayrılmıştır ve her seviel için yetkinlikler ve beklenen davranışlar belirlenmiştir. 1. seviyede, asistanlar, sekreterler ve operatörler gibi pozisyonlar bulunurken, 5. seviyede birim yöneticileri, danışmanlar ve direktörler yer almaktadır.

Her pozisyon için belirli teknik uzmanlık alanları olarak tanımlanan fonksiyonel yetkinlikler de iş tanımlarında ve ilanlarda belirtilmiştir.

OECD yetkinlik modelini ve kullandıkları davranış göstergelerini şu bağlantıdan indirebilirsiniz: https://www.oecd.org/careers/competency_framework_en.pdf

F4e kullanarak kendi yetkinlik modelinizi kolayca tanımlayabilir, pozisyonlarla ilişkilendirebilir ve düzenli olarak çalışanlarınızın yetkinliklerini ölçebilirsiniz. Sunduğumuz akıllı raporlar ile hem yöneticileriniz hem de insan kaynakları departmanınız, bireysel ve kişisel bazda yetkinlik gelişimini takip edebilir ve gerekli önlemleri alabilir.

Paylaş:

F4E İkon

Feedback4e

Merhaba. Size nasıl yardımcı olabiliriz? Sorularınızı WhatsApp üzerinden hemen gönderebilirsiniz.